EHS (Environmental, Health and Safety) története, irányelvei és feladatai

EHS vagy Környezet -, Egészség – és Munkavédelmi irányítási szemléletnek két általános célkitűzése van:

 1. üzemeltetésből eredő káros hatások (emberi és környezeti) minimalizálása, amelyek a normál üzemi körülmények között keletkeznek;
 2. üzemi balesetek és káresemények megelőzése, melyek az esetleges rendellenes üzemi működés eredményeként keletkezhetnek.

Green Ecology City Against Pollution Concept, Isolated Over Whit

EHS Története:

Az első hivatalosan meghatározott EHS irányelv, irányítási megközelítést 1985-ben vezették be egyfajta válaszlépésként számos ipari baleset, környezeti katasztrófa hatására, mint például a Seveso és a Bhopal katasztrófák.
Ez a világméretű kezdeményezés az úgynevezett “Responsible Care” 50 országban van jelen, és központilag koordinálja a Nemzetközi Kémiai Tanács Szövetsége (ICCA).
Nyolc alapvető elvet fogalmaztak meg, amelyek biztosítják az üzem és a termékbiztonság, a munkahelyi egészség és a környezetvédelem alapvető elvárásait, de egyúttal megpróbálják bemutatni előadásokon, kampányokon keresztül, hogyan működik a vegyipar felelősségtudatos módon. Ez a kezdeményezés azonban legfőképpen a vegyiparra korlátozódik.
1990-es évektől általános megközelítés, hogy az EHS alapelvek és azok irányítása, amik bármilyen vállalkozásban, iparágban használhatók, illeszkedjenek a nemzetközileg elfogadott szabványokhoz, mint az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési és OHSAS 18001 munkahelyi egészség és munkavédelmi irányítási vagy az EMAS (Európai Eco-Management and Audit Scheme) néven ismerté vált EU-tanácsi rendelethez.
1998-ban az EHS irányelveket is megteremtették az IFC (International Finance Corporation) nemzetközi szervezet keretein belül. Ez egy referencia dokumentumnak tekinthető, amely általános és specifikus iparági példákkal szemlélteti a jó nemzetközi gyakorlat elemeit.

Az IFC EHS irányelvei négy fő csoportba osztja a területi elvárásokat:

 1. Környezetvédelem
 2. Munkahelyi egészség és biztonság
 3. Közösségi egészség és biztonság
 4. Építőipar

EHS manager – Környezet -, Egészség – és Munkavédelmi menedzser fő feladatai:

 • EHS fejlesztési stratégia kidolgozása, pénzügyi tervezése és a megvalósításhoz kapcsolódó projektek koordinálása;
 • a vállalat környezetvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi rendszerének működtetése és fejlesztése a jogszabályi előírásoknak és az adott vállalkozás elvárásainak megfelelően;
 • az ISO 14001 és OHSAS 18001 szabványok szerinti működés biztosítása, amennyiben igény mutatkozik erre a vállalat vezetés oldaláról;
 • EHS csapat vezetése, koordinálása és támogatása;
 • EHS auditok, ellenőrzések és bejárások szervezése, koordinálása;
 • gépek, berendezések üzembe helyezési és nagyjavítás utáni újraindítási eljárásában a munka-, környezet-; és tűzvédelmi, valamint foglalkozás-egészségügyi megfelelőség ellenőrzése;
 • új felvételes dolgozók, vállalkozók, beszállítók elméleti, munkavédelmi oktatásának és beszámoltatásának szervezése;
 • balesetek, környezetvédelmi káresemények, foglalkozási megbetegedések nyilvántartása, kivizsgálása, előírások szerinti jelentése a hatóságok felé, továbbá a megfelelő javító és megelőző intézkedések bevezetése;
 • munkavédelmi szabályzat és szabályok folyamatos fejlesztése;
 • munka- egészség- és környezetvédelmi kockázatok és potenciális problémák felmérése, elemzése és a veszélyek elleni védelem meghatározása és megvalósítása;
 • kapcsolattartás a hatóságokkal;
 • a menedzsment rendszeres tájékoztatása a teljesítésekről, trendekről és felmerülő problémákról.
Az Envirotop Kft. vállalja a teljes körű EHS menedzseri szolgáltatások körét, vagy szükség szerint részterületekre, ill. részfeladatokra bontva is. Amennyiben vállalkozásuknak szüksége van környezet-, munka-, tűzvédelmi megbízottra, tanácsadásra ill. EHS menedzseri szolgáltatásra, kérem forduljon hozzánk bizalommal.